. . : : М е н ю : : . .
Начало
Протокол
Решение
Устав
Членство в асоциацията
Карта на сайта и помощ

 

 

Начало Карта на сайта и помощ

Карта на сайта и помощ

 

Начало ( index.htm ) Това е началната страница на официалния сайт на "АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ".
Протокол ( protokol.htm )

Това е препис на оригиналния протокол от Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел
"АСОЦИАЦИЯ НА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ"
БЛАГОЕВГРАД

*садържание: ... Решение №1,№2,№3,№4,№5,№6...

Решение ( reshenie.htm )

Това е препис на оригиналното решение на Благоевградския окръжен съд

Устав ( ustav.htm )

Това е препис на оригиналния устав на "Асоциация на Оториноларинголозите в България"

*садържание: ...
1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ( чл.1 - чл.4)
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СДРУЖЕНИЕТО (чл.5)
3 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ (чл.6 - чл.11)
4 ЧЛЕНСТВО,ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ (чл.12 - чл.18)
5 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ (чл.19 - чл.38)
6 ИМУЩЕСТВО И НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА (чл.39 - чл.42)
7 ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО(чл.43-чл.44)
8 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (чл.45)
...
Членство ( chlenstvo.htm ) От тук можете чрез изпращането на e-mail и съответното заплащане да станете член на Сдружението
Карта ( karta.htm ) Това е документът в който се намирате в момента.Тук можете да получите кратка информация за сайта и всеки един документ в него.

*забележка : в описанието на документите не е написано цялостното садържание, обърнато е внимание на най-главните неща, а не на всяка една подробност, написана в документа.

 

/ design by soxy ® /
-> отиди в горната част на страницата
Hosted by uCoz